Benares
   
Petra Boublíková – Benares, IČ: 67391150
+420 603 419 898, pb@benares.cz
+420 775 625 772 (výuka + reiki), jz@benares.cz
Křižíkova 85, 186 00 Praha 8, Česká republika


Regenerační, poradenské a vzdělávací centrum

Poradenství

Naše profesní i životní zkušenosti umíme aplikovat na konkrétní situace a tak pomoci nalézt optimální řešení Vašich problémů v rovině psychické, sociální a následně i fyzické.


Psychofyziohygiena

Systém mentálních a fyzických cvičení a opatření, působících proti stresu v životě (např. na pracovišti) a následně proti jeho psychosomatickým projevům (např. bolestem zad, migrénám, žaludečním neurózám, nespavosti…).

  • Individuální konzultace je zaměřena na sestavení programu přímo pro daného jednotlivce dle jeho potřeb;
  • Semináře slouží k seznámení s obecnými principy psychofyziohygieny a k nacvičení základních protistresových technik;

Coaching (Koučování)

Je vhodný pro jedince, kteří chtějí v jakékoli oblasti svého života dosáhnout zdokonalení. Pomáhá cíleně zlepšovat vaše schopnosti a dovednosti, případně vyhledávat „slabá místa“ a na těch pak pracovat.

Definice vycházející z Wikipedie – Americké definice vypovídají o delší praxi: "Koučování je strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem"... Konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury, které lidem pomohou dosáhnout úspěchu. Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a o volbě. Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky. Koučování není psychoterapie. Smyslem koučování není léčba, odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin. I když může koučování mít někdy podobný efekt jako psychoterapie, cesta k němu nevede přes psychologické a psychoterapeutické teorie, ale takovým směrem, aby si klient našel a vybudoval k výsledku vlastní cestu.
Zdroj: Wikipedie

Facilitace

Určena pro ty, kteří cítí potřebu změny ať už v osobním nebo pracovní životě. Podstatou facilitace je pomáhat najít a definovat důvod nespokojenosti a vybrat možné způsoby jejího odstranění.

Podle akademického slovníku cizích slov je facilitace podpora určitých psychických procesů a činností k zlepšení výkonu.

Konzultace formou řízeného rozhovoru

Konzultace pro ty, kteří hledají důvod svých psychosomatických potíží a chtějí se aktivně účastnit na jejich odstranění.

Příprava na jednání

Určeno pro ty, které čeká

  • personální audit ve firmě;
  • pravidelné "hodnocení" s nadřízenými;
  • či jakékoli obtížné obchodní jednání.

Cílem přípravy je společně s Vámi definovat požadovaný výsledek jednání a rozpracovat strategii k jeho dosažení.