Benares
   
Petra Boublíková – Benares, IČ: 67391150
+420 603 419 898, pb@benares.cz
+420 775 625 772 (výuka + reiki), jz@benares.cz
Křižíkova 85, 186 00 Praha 8, Česká republika


Regenerační, poradenské a vzdělávací centrum

Články a informace

Připravili jsme pro Vás serii článků, poznámek a informací, které by Vás mohli zajímat.


Články na našem Facebooku

Mistr Chen Xiaowang: V tomto článku Josef Zvěřina vzpomíná, jak se seznámil s mistrem Chen Xiaowangem na jeho veřejném vystoupení... (více na našem Facebooku, stačí kliknout)


Co je to Chen Taiji Quan (jinak také Taichi chuan)

(Quan, také zapisováno Čuan, znamená bojové umění.)

V našem kurzu se vyučuje nejprve krátká forma 19 sestav, kterou vytvořil na požádání čínského výboru pro zdraví mistr Chen Xiao Wang. Tato forma obsahuje všechny principy Taiji Quan a lze se ji naučit v poměrně krátké době. Její pravidelné praktikování slouží k obnově a upevnění zdraví a její prvky lze využít k účinné sebeobraně. Více podrobnějších informací získáte na našem kurzu. Je hodnotným tradičním cvičením sloužícím k upevňování zdraví, celkovému zlepšování kondice i jako praktická efektivní sebeobrana.


Co je to Čchi Kung a náplň kurzu

Jedná se o starodávnou čínskou metodu napomáhající dosažení harmonie těla a ducha. Termín Čchi Kung se skládá ze dvou slov. Slovo Čchi je pojem, který v čínštině má několik významů – vzduch, kyslík nebo energie. Čchi je zde chápána jako velmi jemná esence, nezbytná k existenci všeho živého.

Slovo Kung je výraz pro „kultivaci a ovládání sebe sama, svého JÁ, vedoucí k dokonalosti“.

Cvičení Čchi Kung umožňuje lepší proudění energie Čchi v meridiánech, jemných energetických kanálech, kterými je protkáno celé tělo.

V našem kurzu budeme učit pohybový Čchi Kung nazývající se Chan Si Kung – Navíjení hedvábí. Cvičení Navíjení hedvábí patří k cvičení stylu Chen Taiji Quan, který je složen z vnějších točivých pohybů kombinovaných s vnitřním tokem Čchi. Tato cvičení pomáhají otevřít osm meridiánů Luo, zlepšit tak průtok Čchi celým tělem, harmonizovat Jin a Yang a krevní oběh. Vnitřně pomáhají mysli vést Čchi a zevně posílit tělo a postupně zlepšit kloubní pohyblivost.

Soubor Navíjení hedvábí se sestává z 11 forem a začíná pasívní formou, jež se nazývá Zhan Zhuang – Stát jako sloup. Účelem této formy je „vyvážit tělo a mysl“. To znamená, že trup a končetiny postavíte vzájemně tak, aby všechny klouby byly v přirozené pozici a nebyly přetěžovány, uvolníte veškerá napětí v těle a mysli. Procházíte v duchu tělem shora dolů a uvolňujete všechna napětí. Tak zaměstnáte vaši mysl a ta se odpojí od „víru myšlenek“, který většinou vaši mysl zaměstnává a vyčerpává. Tak dochází ke ztišení mysli, uvolnění mysli od stresů a napětí a ke spojení ducha a těla.

Náplň kurzu: Chan Si Gong – Navíjení hedvábí – posloupnost technik

 1. Zhan Zhuang – Statická pozice
 2. Zhen Mian Chan Si – Přední navíjení
 3. Heng Kai Bu – Navíjení s úkrokem stranou
 4. Shuang Shou Chan Si – Navíjení oběma rukama
 5. Qian Jin Bu – Navíjení s krokem vpřed
 6. Hui Tui – Navíjení s ústupem vzad
 7. Chuan Zhan Chan Si – Navíjení provléknutím dlaně
 8. Ce Mian Chan Si – Boční navíjení
 9. Dan ShouXiao Chan Si – Malé navíjení jednou rukou
 10. Shuan Shou Xiao Chan Si – Malé navíjení oběma rukama
 11. Tui Bu Chan Si – Navíjení nohama oběma směry


Meditace pro zharmonizování mysli a těla

Současný člověk žije v podmínkách neustálého stresu. Ihned po probuzení pospíchá připravit se do práce. Musí pospíchat, aby nezmeškal spojení nebo cestou do práce sjet přeplněnými dálnicemi. Během celého dne se věnuje namáhavé práci, pomáhá vlastní společnosti, aby se vyrovnala konkurenci nebo aby byla ještě lepší, a přitom se musí snažit dávat pozor na to, aby jeho spolupracovník nebyl lepší než on sám. Potom ještě často musí pracovat přesčas do pozdních večerních hodin.

Toto tempo a také intenzivní soutěživost typická pro život v „moderním městě“ působí neustále na nervový systém člověka. Ve společnosti postižené inflací, znečištěním životního prostředí, přetíženým provozem a novinami plnými pochmurných zpráv, jsme všichni vystaveni námaze a stresům, které jsou dostatečné na to, aby způsobily trvalé poškození mysli a srdce. Jak vidno „moderní život“ přináší neustálou honbu za věcmi z vnějšího světa.

Meditace je o nastolení míru. Je o nalézání radosti a štěstí uvnitř sebe sama. Mnozí lidé mají vnitřní démony, blokády nebo překážky, které je vnitřně trhají na kusy. Meditaci jim pomůže osvobodit se od nich.

Meditace vám pomůže nejen k propojení se sebou samým, ale také s ostatními.

Techniky a postupy, se kterými budete seznámeni v našem kurzu vám umožní postupně nastolit ztišení mysli a dosažení vnitřní harmonie. Teprve potom je totiž člověk schopen opravdu pomoci sobě a druhým.

Program kurzu:
Úvod – cvičení bdělého dýchání a tělesné bdělosti.
Správná pozice v sedě a stání a způsob dýchání.
Jak přestát emoční bouři.
Čtyři ušlechtilé pravdy a jejich aplikace.


Co je to yi quan

Je bojové umění i cvičení pro zdraví, osobnostní růst a sebeobranu. Je uceleným vědeckým systémem fyzických cvičení, sloužících k upevnění zdraví, zbavování se nemocí a posílení těla. Nezáleží na věku, pohlaví, ani na tom, jste-li slabí či nikoli.

Je mnoho důvodů, proč cvičit yi quan:

 • zlepšení nebo udržení zdraví;
 • odstraňování stresu;
 • celkové zlepšení kondice;
 • je vhodný pro mladé i staré, muže i ženy;
 • dává možnost je přizpůsobit jej danému cvičení;


Co je to qi gong

Jedná se o starobylý způsob kultivace těla i mysli, vedoucí k získání zdraví, dobré kondice a osobnostnímu rozvoji.


Co je to reiki

Je přírodní léčebná metoda, kterou lze použít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích.

Reiki je slovo japonského původu a znamená Univerzální (Rei) životní energie (ki) a je to metoda, kterou se přenáší tato základní síla působící v celém Universu, přímo na člověka.

Člověk zasvěcený do používání této energie zde funguje jako jakýsi druh katalyzátoru či jako „kanál“ jímž tato energie protéká. Protože tyto „kanály“, kterými Reiki proudí, jsou od přírody v každém z nás, může tato energie v přiměřené míře proudit skrz každého člověka a vlastně skrz každou živou bytost.

Metoda, jak ji používat je jednoduchá a přesto velmi účinná. Dá se snadno naučit v našich kurzech, kde Mistr Reiki předává žákům přímo schopnost být volným průtok této životní energie jeho tělem. Děje se tak zasvěcovacím rituálem, při kterém se otevřou u každého člověka přítomné, avšak u většiny lidí uzavřené kanály pro tuto energii.

Reiki mohou lehce praktikovat po odpovídajícím naladění i děti, protože tato metoda vyžaduje jen málo speciálních znalostí. Kosmická energie má svoji „vlastní inteligenci“ – to znamená, že automaticky proudí tam, kde je jí zapotřebí, a to dokonce v optimální dávce.

V kurzu Reiki 1 budou žákům otevřeny příslušné energetické kanály a naučí se jak tuto energii předávat pomocí přikládání rukou sobě samému a druhým bytostem.

V kurzu Reiki 2 se žáci naučí pokročilejší techniky jak používat Reiki bez přímého kontaktu s druhou bytostí a další pokročilé techniky.


Co je to coaching a facilitace

Definice byly přidány na podstránku Poradenství.